ADRES: ul.Kosynierów 3
63-000 Środa Wielkopolska
TEL: +48 664 966 509
NUMER KONTA: PKO BP SA
38 1020 4160 0000 2502 0155 7412

Kancelaria Komornicza jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00. Komornik przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godz. 10:00-16:00. Kasa czynna w godzinach pracy kancelarii.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje informacjami o majątku dłużnika, może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku stosownie do art. 7971 KPC. Wzór wniosku znajduje się z zakładce „wnioski do pobrania”.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości. Więcej na ten temat w zakładce „obszar działania”.

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej, należy we wniosku egzekucyjnym umieścić adnotację: „Wyboru Komornika dokonałem w oparciu o art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”.

Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Wzór wniosku znajduje się w zakładce „do pobrania”