Ruchomości

Pierwsza licytacja: samochód osobowy Seat Leon rok prod. 2002

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Michał Borowski Kancelaria Komornicza w Środzie Wielkopolskiej mający kancelarię w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Harcerska 17a na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.12.2018r. roku o godz. 13.00 pod adresem Makowa 16, w Kamionkach, Gmina Kórnik odbędzie się w pierwsza licytacja ruchomości:

- samochód osobowy Seat Leon 1.9 TDI 1M rocznik 2002, kolor czarny, nr rej. PZ664EP, 1 szt.

Wartość oszacowania 10.900,00 zł.

Cena wywołania: 8.175,00 zł.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.