Ruchomości

Druga licytacja: urządzenie do badania liczby opadania Parten FN 1310

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Michał Borowski Kancelaria Komornicza w Środzie Wielkopolskiej mający kancelarię w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Harcerska 17a na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20.12.2018 roku o godz.11:00 odbędzie się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul.  Harcerska 17a  druga licytacja ruchomości:

- urządzenie do badania liczby opadania firmy Parten model FN 1310, 1 szt.

Wartość oszacowania 10.000,00 zł.

Cena wywoławcza: 5.000,00 zł.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.